SELA vydavatelství, DTP, předtisková příprava

CZ


Pomůžeme vám vytisknout vaše nápady

Sela.cz se neprofiluje jako klasické grafické studio. Nabízíme služby v oblasti DTP a předtiskové přípravy.

Převedeme vaše texty, tabulky, fotografie a ilustrace na podklady určené ke konečnému zpracování tiskem. Rozlišujeme, zda se jedná o přípravu pro tisk ofsetovou nebo digitální technologií.

Jak nejraději postupujeme?

  1. Domluvíme se s vámi a s vaším grafikem, jak má vypadat výsledná tiskovina.
  2. Zajistíme si ve spolupráci s vámi relevantní zdrojová data a zprostředkujeme vám jazykovou a stylistickou korekturu textů.
  3. Vyretušujeme a barevně upravíme fotografie, upravíme nebo překreslíme ilustrace a vše zalomíme do textu.
  4. Necháme vás udělat korekturu a schválit finální podobu do tisku.
  5. Předáme tisková data se všemi náležitostmi do tiskárny, kterou si sami uřčíte nebo vám ji pomůžeme vybrat na základě zjištěných kalkulací.
  6. Dohlédneme na kvalitu zpracování. Připravíme nátisk, domluvíme kontrolní náhled.

Příklad z praxe, kde vládne webová grafika

Potřebujete „jenom“ vytisknout propagační leták určený k firemní prezentaci. Máte logo své společnosti, konkrétní představu, jak by to mělo vypadat, a text v nějakém textovém editoru (nejčastěji v MS Wordu). To vše pošlete grafikovi, který vám vytvořil internetové stránky. Společně leták připravíte a pošlete ho do tiskárny.

A v tu chvíli začnou zvonit telefony a z tiskárny vám tvrdí, že váš leták nelze kvalitně vytisknout, protože: Má malé rozlišení! Není ve CMYKu! Chybí mu spad! Nemá ořezové značky! A černé písmo není 100% blacK!

Jste v časové tísni a necháte leták vytisknout. To, co vám přivezou, se většinou jen vzdáleně podobá letáku, který jste viděli na monitoru svého počítače. Původní modrá je zelená, text je podivně rozmazaný a fotky neostré. Tolik očekávaný leták se stane černou skvrnou celé prezentace.

Naše řešení

Zadejte nám přípravu takových materiálů. Máme zkušenosti především s přípravou dat do tisku.

Nejdůležitější je nápad, nejcennější je úspěšná realizace.

 

 

sel@ | Adobe Creative Suite © sel@, 2006 – 2012