SELA vydavatelství, DTP, předtisková příprava

CZ


Inzerce a letáky

Připravujeme inzeráty, které respektují CI vaší společnosti a v novinách se neztratí. Námi připravená data můžete bez rizika poslat do redakce v den uzávěrky.

Inzerát 01 Inzerát 02

Katalogy

Najdeme řešení jak efektivně převést data o vašich výrobcích z databáze do tiskové podoby. Importujeme XML data a scriptujeme.

Katalog 01 Katalog 02

Vydání knihy

Chcete vydat svou vlastní knihu. Román, sbírku básní, povídky nebo jen kratší novelu. Pomůžeme vám ji vydat vlastním nákladem. Navrhneme vám technologii výroby, formát, barevnost a vazbu knihy a zjistíme kalkulaci výroby. Díky pokroku v oblasti digitálních technologií tisku je možné vydat knihu i v nákladu několika kusů.

Dle typu textu najdeme grafika, ilustrátora nebo fotografa, který má zájem o bezúplatnou realizaci svých prací. Vše zpracujeme na profesionální úrovni.

Zajistíme vám ošetření autorských práv v licenční smlouvě a smluvně ošetříme formu provizí z prodeje, pokud se rozhodnete dát knihu do knižní distribuce.

Pokud vydáte knihu pod hlavičkou našeho nakladatelství a budete souhlasit s naším podílem na zisku, připravíme vše zdarma. Vyjma nákladů na výrobu.

Kniha 01 Kniha 02

Resazba

Máte již hotové materiály a potřebujete v nich něco upravit. Nebo máte katalog v angličtině a potřebuje jej předělat do češtiny a vytisknout. Pomůžeme vám posoudit použitelnost dat, která máte k dispozici a uděláme vše potřebné, aby bylo možné upravené nebo přeložené materiály vytisknout v maximální kvalitě.

Resazba 01

 

 

sel@ | Adobe Creative Suite © sel@, 2006 – 2012